Google Maps Kežmarok

Primary tabs

gmkk
Examples: 
gmkk hlavná
Ukáž Hlavná v meste Kežmarok
URL: 
http://maps.google.com/maps?hl={$language}&q={%adresa}%2C%20Ke%C5%BEmarok%2C%20Slovensko